Wyrównanie i nowy rozdział

Małe porządki w informacjach…